CSOMIÉP

Egy Lengyel gyártó, amely több mint 30 éve van jelen a piacon.

Deante több mint 30 éve gyárt fürdőszobai és konyhai felszereléseket, és a világ közel 50 országába exportálja azokat. Ma több millió ház és lakás lakói velünk kezdik a napot A Deante csaptelepjei jelen vannak a Fürdőszobákban, Konyhában. A Lengyel vállalat ilyen dinamikus fejlődése lehetőséget ad a legmagasabb minőségű termékek létrehozásába. Az inspiráló tervezés, az ügyfelek magas minőségű kiszolgálása mind hozzájárul a Deante Név elismeréséhez.

A Deante fürdőszobai és konyhai kollekciók gazdagsága biztosítja, hogy a berendezések egyes termékcsaládjai tökéletesen harmonizáljanak egymással. A Mokko és a Round fürdőszobai kiegészítői kreatív fiatal designerek több éves tervező munkája.  Termékeinket díjnyertes tervezőkkel és fiatal alkotókkal együttműködve készítjük, és stílusukat és funkcionalitásukat számos tervpályázaton díjazták, Top Design Award, PRODECO

Ezúton is köszönjük minden Deante Anemon és egyéb csaptelep felhasználónak a Bizalmat!

Konyhai és fürdőszobai felszerelések gyártása

Feltöltés alatt.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a lengyel Deante brand termékét választotta. Hiszünk abban, hogy a megvásárolt termék teljesíti az elvárásait, emelve a helység esztétikai értékét és funkcionalitását. A Deante csapata kellemes használatot kívánva marad elérhető bármilyen kérdésben.

JÓTÁLLÁSI FELÉTÉTELEK A DEANTE TERMÉKEKRE

Általános információk

 • A vásárló jótállásból eredő jogait a Deante Antczak spółka jawna (90-418 Łódź, al. Kościuszki 3 Lengyelország) biztosítja, a továbbiakban Kötelezett.
 • Jelen jótállás csak és kizárólag Magyarország területén értékesített Deante termékekre vonatkozik:
  1. Fogyasztó, természetes személy esetén fogyasztói szerződés keretében értékesített termékekre
  2. jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, szervezetek esetén dokumentált, szakszervíz által rendszeresen (legalább évente egyszer) elvégzett karbantartási munkálatok esetén a tevékenységgel összhangban értékesített termékekre

 

 • A jótállás terjedelme
  A jótállás kiterjed a színek tartósságára,a méretek megtartására a szabványokban meghatározott normákon belül, a mechanikus alkatrészek (görgők, zsanérok) tartósságára, ha az idő előtti kopás nem a helytelen működtetés miatt valósult meg.

 

 • A jótállási kötelezettség kizárását vonja maga után jelen jótállási jegyben foglaltak megszegése, valamint a beépítési útmutatóban vagy az alábbi oldalon https://deante.pl/pl/Instrukcje-oraz-karty-gwarancyjne megadottaktól eltérő, hibás módon történő beépítés. Nem tartozik jótállási kötelezettség alá az a hiba, amely a Kötelezett által nem feljogosított személy által végzett szakszerűtlen javításból vagy karbantartásból fakad, valamint a vásárlást igazoló számla nem áll rendelkezésre.
 • Nem tartoznak jótállási kötelezettség alá:
  1. a termék vagy annak alkatrészeinek felületének mechanikai sérülései
  2. hibás beépítésből, nem rendeltetésszerű használatból, a használati útmutatóban megadott tisztítási és karbantartási utasítások megszegéséből, a termékek átalakításából valamint a szállítási sérülésből fakadó sérülések
  3. a termékbe történő további lyukak fúrásakor keletkezett sérülések
  4. sérülések melyek a 0 Celsius fok alatti környezeti hőmérséklet következtében keletkeztek, továbbá a terméket kültéri felületre építették be
  5. a csővezetékben levő szennyeződések, a nem megfelelő vízminőség valamint vízkeménység miatt keletkezett meghibásodások.
  6. minőségi hiba miatt kedvezményes áron értékesített termékek, bemutatódarabok, hiányos termékek
  7. a termékek konstrukciójában bekövetkezett apróbb változtatások, amelyek nincsenek hatással a termék használati értékére
  8. kopóalkatrészek pl. tömítések, a rendeltetésszerű használat során keletkező természetes kopás és elhasználódás
  9. azok a jelentéktelen hibák, amelyek a termék összeszerelése után nem észlelhetőek
  10. a termékhez mellékelt alkatrészek, mint az el- és átfolyó rendszerek, rögzítő fülek illetve további szerelvények, mint például zsanérok, deszkák, kosarak vagy más, a termékhez kapcsolódó tartozékok, amelyekre 2 év garanciát vállalunk
  11. azok a felületi sérülések, amelyek a nem a megfelelő vegyi tisztítószerek alkalmazásából erednek, mint például aceton tartalmú, maró, súroló szerek. Többek között: mosogatógép tisztító tabletta, vízkő eltávolító, WC tisztító (WC rúd, gél), lefolyó tisztító.
  12. bármilyen további igény, amely nem került bejelentésre határidőre vagy a jótállási időszak alatt

 

Jótállási időszak

 • A jótállási időszak a termék vásárlásától számítva 2 év a jótállási időszak meghosszabbítási lehetőségével a 20. pontban leírtak szerint.

A jótállási igény bejelentése

 • Jótállási igényét az alábbi módon jelentheti be:
  1. az internetes oldalunkon megtalálható nyomtatvány kitöltésével: www.deante.pl/reklamacje
  2. Elektronikus levél formájában a Szervizközpontnak – service@deante.eu
  3. a vásárlás helyén szóban illetve írásban;

 • A 7 a, b és c pontban megadott módon bejelentett jótállási igénynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: bejelentés ideje, vásárló adatai (név, lakcím, a termék beépítésének a helye, telefonszám, e-mail), termék cikkszáma és megnevezése vásárlás dátuma, vásárlást igazoló dokumentum (nyugta, számla) sorszáma, a hiba leírása. . A személyes adatok megadása önkéntes, de az adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teszi számunkra a reklamáció elbírálását. Az adatkezelési szabályzat megismeréséhez  kattintson az alábbi linkre:
 • A jótállási igény bejelentése előtt a vásárló köteles ellenőrizni, hogy a hiba nem a helytelen beépítésből, tárolásból, használatból vagy karbantartásból fakad

A jótállási igények elbírálása

 • A Kötelezett a jótállási időszakon belül bejelentett jótállási igényeket 30 napon belül köteles elbírálni az igény befogadástól számítva.
 • A Kötelezett a jótállási igény elfogadása esetén 30 napon belül köteles a hibát elhárítani javítás, a termék vagy annak bizonyos alkatrészeinek cseréje által. A hiba elhárításának módjáról a Kötelezett dönt azzal a kitétellel, hogy a termék cseréjére csak abban az esetben kötelezhető, ha a termék olyan gyártási hibával rendelkezik, amelyet nem lehet javítás útján elhárítani.
 • Amennyiben a Kötelezett valamilyen okból kifolyólag nem rendelkezik a vásárló által bejelentett jótállási kötelezettség alá bejelentett termékkel, úgy a Kötelezettnek jogában áll a hibás terméket egy a bejelentett termékkel azonos paraméterekkel, műszaki tulajdonságokkal és árral rendelkező termékre cserélni.
 • Bizonyos különleges esetekben a Kötelezettnek jogában áll a termék vételárának visszatérítésére. Ilyen esetben a vásárló köteles a terméket annak tartozékaival együtt a vásárlás helyén leadni. A visszaigazolást követően megtörténik a vételár visszafizetése.
 • Amennyiben a hibás terméket új termékre cserélik, úgy a jótállási időszak az új termék átadásának pillanatától kezdődik. Javítás, vagy a termék egy részének cseréje esetén a jótállási időszak a javítás időtartamával meghosszabbodik abban az esetben, ha a javítás vagy csere a Kötelezett által elfogadott jótállási igény elhárításából fakadt. A kicserélt alkatrészek vagy termékek a Kötelezett tulajdonát képezik.
 • A jótállási kötelezettség nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból és a karbantartás hiányából fakadó meghibásodásokra, amelyeket a vásárló köteles a saját felelősségére a „Beépítési és karbantartási útmutató” szerint rendszeresen elvégezni, mint pl.: rendszeres karbantartás (pl. perlátorok, kerámiabetét, kézizuhany, zuhanyváltó, kifolyók tisztítása). A vásárló köteles a vízvezetékhez csatlakozó elemek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni.

További információk

 • A jótállás a termékek alapanyagának és gyártásának a hibátlan, a célnak megfelelő minőségére, valamint azok hibátlan működésére vonatkozik a Vásárló részére történő átadás időpontjában, amennyiben a hiba haladéktalanul bejelentésre került.
 • A jótállási igény alapján bejelentett terméknek tisztának, a hétköznapi használat során keletkező szennyeződésektől mentesnek kell lennie
 • Jótállási kötelezettség alá nem tartozó hiba bejelentése esetén a bejelentést tevő személy köteles fedezni a Kötelezett minden olyan költségét, amelyek a jótállási igény teljesítéséből fakadtak a Kötelezett által megadott, indokolt összeg erejéig, amennyiben a fizetési kötelezettség az illetékes bíróság döntése által keletkezik.
 • Azzal összefüggésben, hogy a vízvezeték rendszerben megtalálható szennyeződések a termékek meghibásodását okozhatják kötelező a megfelelő szűrőbetétekkel ellátott sarokszelepek, vagy zuhanyszettek esetén szűrővel ellátott tömítések beépítése. A Kötelezettnek jogában áll megtagadni a jótállási kötelezettség teljesítését abban az esetben, ha a megfelelő szűrővel ellátott sarokszelepek, vagy szűrőbetétel ellátott tömítések nem kerültek beépítésre.
 • A vásárló köteles jelen jótállási jegyben foglaltakat megismerni, valamint a beépítési, használati és karbantartási útmutatóban foglaltakat teljesíteni a jótállási jog elvesztésének terhe mellett.
 • A Kötelezett vagy megbízottja által a termék beépítésének helyén végzett javítások esetén a Vásárló köteles biztosítani a termékhez való szabad hozzáférést úgy, hogy lehetséges legyen a termék kiszerelése, megjavítása vagy összeszerelése.
 • A Kötelezett fenntartja a jogot termékek műszaki és esztétikai jellemzőinek megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
 • A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.